The website is in Dutch. Would you rather see it in English?


Geschreven door James

Wat meet je met een multimeter?

Een multimeter is een apparaat waarmee je een aantal elektrische grootheden en functies meet. Dat klinkt heel leuk en aardig, maar wat meet je dan precies? En waarvoor heb je die informatie nodig? We nemen je mee in de beginselen van elektriciteit en multimeters, zodat ook jij ermee aan de slag gaat.

1. Wat is een multimeter?

Multimeter

Elektriciteit en elektrische schakelingen zijn enorm belangrijk in ons dagelijks leven. Om deze te installeren, onderhouden en te repareren heb je apparatuur nodig om hiermee te werken. Daar komen multimeters bij om de hoek kijken. Zie ze als een elektronische rolbandmaat voor metingen aan elektronische schakelingen. Dit soort metingen doe je als je bijvoorbeeld wilt onderzoeken of er een kink in de elektriciteitskabel zit of als je wilt controleren of je de sensor juist hebt verbonden met de lamp. Of gewoon als je het leuk vindt om te hobbyen met elektra. Er zijn multimeters met diverse functies, maar ze meten hoofdzakelijk spanning, stroom en weerstand.

2. Welk type spanningsbron ga je meten?

Meetopties multimeter

Voordat je start met meten, moet je allereerst iets weten. Namelijk: heb je met een gelijkspanningsbron (DC) of een wisselspanningsbron (AC) te maken? Bij gelijkspanning is de richting van de spanning continu gelijk, zoals bij een batterij of accu. Een wisselspanningsbron heeft een veranderlijke richting, zoals bij de stopcontacten in je huis. De meeste apparaten die je thuis hebt staan, hebben een functie waarbij ze wisselspanning naar gelijkspanning omzetten. Ga je dus metingen in je lamp of televisie zelf verrichten, dan heb je met gelijkspanning te maken. Gelijkspanning wordt vaak door een rechte of gestippelde lijn boven of naast de V aangegeven. Wisselspanning herken je aan de golvende lijn.

3. Elektrische spanning meten

Spanning meten

Als je een storing in je stroomkring hebt, zul je meestal eerst je multimeter gebruiken om de spanning te controleren. Je sluit de zwarte meetnaald altijd aan op de COM-ingang en de rode op de V-ingang (vaak staat er ook 'Ω' of 'mA' bij). Kies het hoogst mogelijke bereik, zodat je de multimeter niet overbelast. Raak met de meetnaalden de stroomkring zo aan dat er een apparaat tussen de meetnaalden in hebt zitten. Ofwel, je schakelt de multimeter parallel aan het meetobject. Bekijk de meetwaarde en let daarbij goed op de meeteenheid. Pas deze zo nodig naar beneden aan tot je een correcte waarde ziet.

4. Elektrische stroom meten

Stroom meten

Bij stroommetingen moet je de multimeter in serie met de stroomkring aansluiten. Dat houdt in dat je de stroomkring opent en de meter ertussen plaatst. Schakel allereerst de voeding van de stroomkring uit. De zwarte meetnaald sluit je wederom aan op de COM-ingang en de rode op de ampère-ingang. Let daarbij goed op de meetwaarde (vaak in ampère of milli ampère) en de meetfunctie (gelijkstroom of wisselstroom). Als je de stroomkring weer hebt gesloten, schakel je de voeding in. Soms heb je simpelweg niet de mogelijkheid om de stroomkring te openen. Met behulp van een ampèretang of stroomtang omvat je dan de geleider en hoef je de stroomkring niet te openen.

5. Elektrische weerstand meten

Weerstand meten

Weerstand meet je bij een spanningsloze stroomkring. Het eerste wat je dan ook doet, is de voeding uitschakelen. Vervolgens zet je de multimeter op de weerstandsmeting (Ω). Sluit de zwarte meetnaald aan op de COM-ingang en de rode op de Ω-ingang. Met de uiteindes van de meetnaalden raak je nu de uiteindes van de te meten weerstand, bijvoorbeeld een lamp, aan. Bekijk het meetresultaat en controleer of je de juiste eenheid (ohm, kilo ohm of mega ohm) hebt geselecteerd.

6. Overige functies

Misschien wil je wel andere dingen meten dan alleen spanning, stroom en weerstand. Er zijn nog diverse functies mogelijk met een multimeter, zoals de laadtoestand van batterijen achterhalen of controleren of je meetkring gesloten is. Of misschien wil je wel de temperatuur van een object meten. Aangezien dit allemaal geen standaard functies van een multimeter zijn, kies je door middel van onze keuzehulp met deze functies de beste multimeter voor jou.

James
Artikel van:
James Gereedschapspecialist.


© 1999 - 2020 - Coolblue B.V.
Beoordeling door klanten: 9,3 / 10 - 15.515 beoordelingen