CompareEnergy label
 • F
 • D
 • D
 • F
 • E
Build quality
 • Mid-range
 • High-end
 • High-end
 • High-end
 • High-end
Height
 • 139,7 cm
 • 122,1 cm
 • 122,1 cm
 • 177,2 cm
 • 177,2 cm
Maximum noise level
 • 33 dB
 • 34 dB
 • 34 dB
 • 37 dB
 • 37 dB
Freezer compartment
 • No
 • No
 • No
 • No
 • NoProduct number
 • 867939
 • 867940
 • 867983
 • 867986
 • 867982
Manufacturer code
 • KI51RADF0
 • KI41RADD0
 • KIR41ADD0
 • KI81RVSF0
 • KI81RAFE0
Brand
 • Siemens
 • Siemens
 • Bosch
 • Siemens
 • Siemens
Warranty
 • 2 years
 • 2 years
 • 2 years
 • 2 years
 • 2 years
Warranty type
 • On-site service
 • On-site service
 • On-site service
 • On-site service
 • On-site service
Old product returned for free
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes

Appliance placement
 • Built-in
 • Built-in
 • Built-in
 • Built-in
 • Built-in
Front panel
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Fridge/freezer model
 • Built-in 1-doors
 • Built-in 1-doors
 • Built-in 1-doors
 • Built-in 1-doors
 • Built-in 1-doors
Number of doors
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Inverter compressor
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Maximum noise level
 • 33 dB
 • 34 dB
 • 34 dB
 • 37 dB
 • 37 dB
LED light
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Display
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • No
Color
 • White
 • White
 • White
 • White
 • White

Hinge system
 • Door-on-door
 • Door-on-door
 • Door-on-door
 • Sliding door
 • Door-on-door
Niche height
 • 139,7 - 140,5 cm
 • 122,1 - 122,8 cm
 • 122,5 cm
 • 177,2 - 178 cm
 • 177,2 - 178 cm
Niche width
 • 56 cm
 • 56 cm
 • 56 cm
 • 56 cm
 • 56 cm
Niche depth
 • 55 cm
 • 55 cm
 • 55 cm
 • 55 cm
 • 55 cm
Suitable for IKEA kitchens
 • Yes
 • Yes
 • No
 • No
 • No
Suitable for IKEA FAKTUM kitchens
 • No
 • No
Suitable for IKEA METOD kitchens
 • Yes
 • Yes

Height
 • 139,7 cm
 • 122,1 cm
 • 122,1 cm
 • 177,2 cm
 • 177,2 cm
Width
 • 55,8 cm
 • 55,8 cm
 • 55,8 cm
 • 54,1 cm
 • 54,1 cm
Depth
 • 54,5 cm
 • 54,5 cm
 • 54,5 cm
 • 54,5 cm
 • 54,5 cm
Weight
 • 52,39 kg
 • 44,84 kg
 • 44,86 kg
 • 58,98 kg
 • 62,45 kg

Build quality
 • Mid-range
 • High-end
 • High-end
 • High-end
 • High-end
Net contents
 • 247 l
 • 211 l
 • 211 l
 • 319 l
 • 319 l
Number of fridge doors
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Reversable door
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Standard door direction
 • Right
 • Right
 • Right
 • Right
 • Right
Impressible door seal
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Suitable for shed or garage
 • Yes, if above 10 degrees
 • Yes, if above 10 degrees
 • Yes, if above 10 degrees
 • Yes, if above 10 degrees
 • Yes, if above 10 degrees
Maximum ambient temperature
 • 43 °C
 • 43 °C
 • 43 °C
 • 43 °C
 • 43 °C
Minimum ambient temperature
 • 10 °C
 • 10 °C
 • 10 °C
 • 10 °C
 • 10 °C
Open door alarm
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
Carbon filter
 • No
 • No
 • No
 • No
 • No
Dispenser
 • No
 • No
 • No
 • No
 • No
Cable length
 • 2,3 m
 • 2,3 m
 • 2,3 m
 • 2,3 m
 • 2,3 m

Suitable for number of persons
 • 3 - 4 persons (151-250 liters)
 • 3 - 4 persons (151-250 liters)
 • 3 - 4 persons (151-250 liters)
 • 5 persons or more (251 liters or more)
 • 5 persons or more (251 liters or more)
Net contents of cooling compartment
 • 247 l
 • 211 l
 • 211 l
 • 319 l
 • 319 l
Cooling quality
 • Basic
 • Mid-range
 • Mid-range
 • Basic
 • High-end
Supercooling
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Air circulation
 • No
 • No
 • No
 • No
 • Yes
Temperature control
 • Digital: temperature selection
 • Digital: temperature selection
 • Digital: temperature selection
 • Digital: options
 • Digital: temperature selection
Interior temperature display
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Antibacterial
 • No
 • No
 • No
 • No
 • No
Fresh zone (0 degree or low/high humidity)
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
Usability fresh zone
 • Only fruits and vegetables
 • Only fruits and vegetables
 • Only fruits and vegetables
 • Only fruits and vegetables
Air circulation method
 • Fan

Freezer compartment
 • No
 • No
 • No
 • No
 • No

Removable shelves
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Uittrekbare plateaus
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
Plastic shelves
 • No
 • No
 • No
 • No
 • No
Number of shelves
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
Specific door properties (fridges)
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
Bottle rack
 • No
 • No
 • No
 • No
 • Yes
Safety glass shelves
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Safety glass door compartments
 • No
 • No
 • No
 • No
 • No
Number of crisper drawers
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
Plastic door compartments
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
Door properties
 • Open door alarm, Soft closing door
 • Open door alarm, Soft closing door