Fridge/freezer model
Fridge/freezer model Explanation

Brand
Brand

Height
Height Explanation

Energy label
Energy label Explanation

Freezer compartment
Freezer compartment Explanation

Anti-ice build-up
Anti-ice build-up Explanation

Net contents
Net contents Explanation

Price

Maximum noise level
Maximum noise level Explanation

Annual energy costs
Annual energy costs Explanation

Environmentally friendly
Environmentally friendly Explanation

Width
Width Explanation

Door direction
Door direction Explanation

Hinge system
Hinge system Explanation

Height lower cabinet door
cm

Standard niche height fridges
Standard niche height fridges Explanation

Niche width
Niche width Explanation

Niche depth
Niche depth Explanation

Net contents of cooling compartment
Net contents of cooling compartment Explanation

Net contents of freezer compartment
Net contents of freezer compartment Explanation

Freezer compartment location
Freezer compartment location Explanation

Cooling quality
Cooling quality Explanation

Build quality
Build quality Explanation

Suitable for shed or garage
Suitable for shed or garage Explanation

Freezer compartment size suitable for type of product
Freezer compartment size suitable for type of product Explanation

Usability fresh zone
Usability fresh zone Explanation

Door properties
Door properties Explanation

Suitable for number of persons
Suitable for number of persons

Door material
Door material Explanation

Second Chance
Second Chance Explanation

Coolblue's Choice
Coolblue's Choice Explanation

Lever handle (anti-vacuum)
Lever handle (anti-vacuum)

Freestanding fridges


Freestanding fridges

  • 104 results
Our choice for a fridge freezer combination (sliding door system) with a niche height of 178cm
Our choice for a fridge freezer combination (sliding door system) with a niche height of 178cm
  • Fridge/freezer model: Built-in fridge freezer combination
  • Height: 177,5 cm
  • Energy label: A++
Retail price 799,- 619,-
Delivered tomorrow
Our choice for a 1-door fridge (door-on-door system) with a niche height of 122cm
Our choice for a 1-door fridge (door-on-door system) with a niche height of 122cm