The website is in Dutch. Would you like to translate it to English?


Geschreven door Tim

Papier vernietigen voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor het omgaan met persoonsgegevens. Deze Algemene verordening persoonsgegevens, ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) geldt in de hele EU. Het zorgvuldig vernietigen van data op papier is hier ook onderdeel van. Maar waar let je op en hoe ga je het best te werk? Ik vertel je er meer over.

Wat verandert er?

De wetgeving op het gebied van databescherming wordt gelijkgetrokken in de hele EU, zodat burgers overal dezelfde rechten hebben. Ook wordt het daardoor makkelijker voor instanties om bedrijven te controleren. Voor internationale bedrijven en organisaties betekent het dat ze in de hele EU dezelfde strategie kunnen gebruiken om te voldoen aan de regels, wat het proces makkelijker maakt.

  • Alle gegevens die niet meer nodig zijn moeten worden vernietigd.
  • De wetgeving geldt voor zowel digitale gegevens als gegevens op papier.
  • Elk bedrijf doet er goed aan om iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor het naleven van de privacywetgeving.

Kernpunten

  • De Algemene verordening gegevensbescherming is een nieuwe wet die de bescherming van persoonsgegevens in de EU regelt.
  • Vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Zowel digitale informatie als informatie op papier.
  • Gegevens moeten worden vernietigd als personen daarom vragen en als de bewaartermijn verstreken is.
  • Hoge boetes tot €20 miljoen (of 4% van de jaaromzet) bij het niet voldoen aan de wet.

Wat is AVG / GDPR?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze nieuwe Europese wet worden alle afzonderlijke privacywetten van landen in de Europese Unie samengevoegd. Dat betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland vanaf dat moment niet meer geldt. De nieuwe wet, die ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) wordt genoemd, zorgt voor een uitbreiding van de privacyrechten van burgers en tegelijkertijd voor meer verantwoordelijkheden voor bedrijven en organisaties.

Data op papier

Door de Algemene verordening gegevensbescherming moet er nog zorgvuldiger omgegaan worden met digitale data, maar ook met data op papier. Persoonsgegevens in de breedste zin van het woord moeten worden bewaard volgens strikte regels en moeten worden vernietigd als de persoon in kwestie daarom vraagt, bijvoorbeeld met behulp van een papiervernietiger. Nieuw is dat individuen ook kunnen vragen om data over te dragen aan een andere organisatie. De bestaande persoonsgegevens moeten daarna worden vernietigd. Een goede papierversnipperaar is dus onmisbaar om ook data die op papier staat goed te kunnen vernietigen.

Automatisch vernietigen

Om grote hoeveelheden papier in één keer te kunnen vernietigen, gebruik je een automatische papiervernietiger. Daarmee is het mogelijk om een hele stapel in het apparaat leggen, waarna deze automatisch alles versnippert. Automatische papierversnipperaars die voldoen aan de DIN-P4 veiligheidsnorm of hoger, gebruik je om alle gegevens veilig te vernietigen. Vanaf de ingangsdatum is het verplicht om aan te kunnen tonen dat je bedrijf of organisatie aan de AVG voldoet.

Tim
Artikel van:
Tim
Papiervernietigerspecialist.

© 1999 - 2018 - Coolblue B.V.
Beoordeling door klanten: 9,3 / 10 - 33.614 beoordelingen